ZPÁTKY DO ŠKOLY!

ZPÁTKY DO ŠKOLY!

Zprávy ze sadovky

18. listopadu se do školy vrací 1. a 2. třídy!

Žáci prvních a druhých tříd základních škol se vrátí do lavic ve středu 18. listopadu.

„Jsme na dobré cestě, i když nemáme vyhráno. Jsem rád, že k tomuto kroku došlo,“ řekl k otevření části škol ministr Blatný.

Za jakých podmínek se děti vrací do školních lavic?

Výuka bude ale probíhat za přísných epidemiologických opatření. „Budou nutná režimová opatření. Návrat nebude probíhat po patnáctičlenných skupinkách jako na jaře, vrátí se zpět celé třídy. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat,“ uvedl na serveru Novinky.cz ministr školství Robert Plaga.

hygienická opatření

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. 
Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Družina

Pro první a druhé třídy se obnoví školní družina.

Jídelna

Školní jídelna bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost. Při provozu je školní jídelny je nezbytné dodržet hygienická opatření – rozestupy, roušky, v jídelně nesmí být více dětí než je míst k sezení, maximální počet u jednoho stolu jsou 4 osoby.

Odkazy a zdroje

Co by mohlo být pro vás užitečné

Všechny informace se snažíme doplňovat na web školy a posílat vám je do vašich e-mailových schránek. Přesto máme pro vás pár odkazů, které pro vás mohou být užitečné.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

O Covidu-19 s dětmi

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru arozumět současné situaci.

eRouška

Mobilní aplikace eRouška usnadní vyhledávání lidí s rizikem nákazy koronavirem v Česku v rámci systému Chytré karantény.

ČT edu

Tisíce vzdělávacích videí pro školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací.

Novinky & důležité informace

Brzy na viděnou!

Doufáme, že již brzy budeme moci přivítat i ostatní naše žáky na Sadovce.
Už se na ně moc těšíme!

327 315 741

Když nám budete chtít zavolat

reditel@sadovka.cz

Když nám budete chtít napsat

Aktuální opatření k 12.10.

Aktuální opatření k 12.10.

K 12.10.2020 začínají platit další omezení ve výuce na Sadovce:

1. stupeň

výuka probíhá s platností stávajících omezení – výuka probíhá prezenční formou, tělocvik je bez omezení, během hudební výchovy je zakázaný zpěv

2. stupeň

Po dobu dvou týdnů probíhá střídavá distanční výuka
12.10. – 16.10. jsou ve škole přítomni vzdělávání třídy: 6.A, 6.C, 7.A, 8.A, 9.A
19.10 – 23.10 jsou ve škole přítomni vzdělávání třídy: 6.B, 7.B, 8.B, 8.C, 9.B

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Stále však platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. Proto strávníci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, nemohou konzumovat oběd v prostorách školní jídelny, ale oběd si pouze odeberou do vlastních nádob.
Čas vyhrazený pro výdej jídel pro žáky vzdělávající se distančním způsobem je od 13:30 do 14:00 hod.
Obědy jsou v tuto chvíli hromadně odhlášené pro třídy, kterým je určena distanční výuka, případní zájemci si jej tak musí přihlásit v aplikaci Strava.cz. Toto bude možné od úterý 13.10.2020 (v pondělí 12.10. to již možné není) do pátku 23.10.2020.

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny se prodlužují na celý týden 26. – 30.10.2020

Družina a zábavní kluby

Provoz zůstává neomezen

Kroužky

Všechny kroužky jsou do konce října zrušeny
Nová opatření od 5.10.2020

Nová opatření od 5.10.2020

Vláda si pro nás připravila nová opatření

Po dobu dvou týdnů upravuje výuku hudební výchovy a tělesné výchovy na druhém stupni. Od 5. do 18. října je výuce zakázaný zpěv, výuka hudební výchovy pokračuje bez zpěvu.
Na druhém stupni se mění obsah hodin tělesné výchovy – zakázány jsou sportovní aktivity, které mají nahradit procházky anebo jakýkoliv jiný obsah. 

Od 5. do 18. října se ruší činnost všech kroužků DDM, kromě zábavních klubů, ty pokračují v nezměněném režimu. Kroužky organizované školou musí splňovat podmínku méně než 10 osob při činnosti uvnitř školy, obecně se na dva týdny přerušuje činnost sportovních kroužků, ostatní zájmové aktivity pokračují.

Ve výuce se omezení od 5. do 18. října týkají
Hudební výchovy – v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu).
Tělesné výchovy na druhém stupni – zakazují se sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).

Od 5. do 18. října se přerušuje činnost  sportovních kroužků:

  • sportovní hry
  • florbal
  • volejbal
  • gymnastika
  • jóga
  • bruslení

Jazykové kroužky, ruční práce, čtenářský klub, knihovna a Ozoboti svoji činnost nepřerušují a pokračují ve svých plánech. Zatím.

U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) se od 5. do 18. října zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Školní kluby však pokračují ve svém fungování v nezměněném režimu.

Roušky jsou na druhém stupni povinné i během vyučování

Roušky jsou na druhém stupni povinné i během vyučování

Dnes začalo platit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zdravotnictví o povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy pro žáky i vyučující na druhém stupni i během vyučování.

Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Zdoj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/

Od 10. září jsou povinné roušky ve škole všude mimo třídy

Od 10. září jsou povinné roušky ve škole všude mimo třídy

Od 10. září jsou povinné roušky uvnitř všech budov v Česku, oznámil toministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Plaga: Roušky budou povinné ve škole všude mimo třídy

„To plošné opatření, které má mít platnost pro společné vnitřní prostory pro celou Českou republiku, tak je podle mých informací Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu opatření, které jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ prohlásil na dotaz Seznam Zpráv ministr Robert Plaga.

Zdroj: Seznam zprávy