po škole

Školní družina

Školní družina nabízí dětem spoustu možností k využití volného času po vyučování. Volný čas je vyplněn vycházkami do blízkého okolí, hrami a soutěžemi. Využíváme také tělocvičnu a učebnu výpočetní techniky. Cílem činností je relaxace po vyučování a smysluplné vyplnění doby, kdy děti čekají na příchod rodičů nebo třeba naopak na odjezd autobusu – s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem a v mnoha případech i přáním žáků. Spolupracujeme se Střední odbornou školou pedagogickou v Čáslavi, jejíž studentky u nás absolvují svou odbornou praxi.

Do školní družiny jsou přednostně zařazujeme žáky 1. a 2. tříd. Pokud zájem žáků převyšuje kapacitu školní družiny, o přijetí rozhoduje ředitel školy podle kriterií v tomto pořadí:

1. žáci aktivně pracujících rodičů

2. žáci dojíždějící

}

PROVOZNÍ DOBA

6:00 – 7:30
11:25 – 17:00

KONTAKT

327 315 743

POPLATKY

školní rok 2019 / 2020

Kč / pololetí / žák

Naše vychovatelky ve školní družině

Věra Freitagová
Jana Všetečková
Petra Rumanová

ZÁBAVNÍ KLUBY

DDM Čáslav provozuje v naší škole dva Zábavní kluby, které jsou určené pro 3. a 5. ročníky.

VYCHOVATELKY

Eva Špatenková

Pavlína Prchalová

}

PROVOZNÍ DOBA

12:20 – 15:00

POPLATKY

300 Kč

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

10 + 15 =