po škole

Školní družina & Školní kluby

Školní družina nabízí dětem spoustu možností k využití volného času po vyučování.
Volný čas je vyplněn vycházkami do blízkého okolí, hrami a soutěžemi. Využíváme také tělocvičnu a učebnu výpočetní techniky. Cílem činností je relaxace po vyučování a smysluplné vyplnění doby, kdy děti čekají na příchod rodičů napozdější  odjezd autobusu.

Elektronická přihláška do školní družinyŠkolní kluby

Do školní družiny a do školního klubu se mohou přihlásit ve školním roce 2021/2022 žáci prvního stupně.

ZŠ Čáslav Sadová. Školní družina má 4 oddělení a školní klub 3 oddělení.

Do školní družiny jsou přednostně zařazováni žáci nižších ročníků – prvních, druhých a třetích tříd.

Přihlásit i odhlásit dítě do školní družiny nebo do školního klubu lze kdykoliv během školního roku.

V době školního volna je školní družina nebo školní klub v provozu po dohodě rodičů s vedením školy.

Stravování zajišťuje školní jídelna.

Úplata za školní družinu

Kč / pololetí / žák

PROVOZNÍ DOBA

6:00 – 7:45
11:25 – 17:00

KONTAKT

h

VNITŘNÍ ŘÁD

Vnitřní řád školní družiny

Naši vychovatelé ve školní družině

Věra Freitagová

Věra Freitagová

vedoucí vychovatelka ŠD

David Čermák

David Čermák

vychovatel ŠD

Petra Rumanová

Petra Rumanová

vychovatelka ŠD

Jana Všetečková

Jana Všetečková

vychovatelka ŠD

ŠKOLNÍ KLUBY

DDM Čáslav provozuje v naší škole tři školní kluby, které jsou určené pro děti, pro které už nedostačuje kapacita školní družiny.

Vedoucími školních klubů jsou naši učitelé.

Kapacita školního klubu je 25 žáků (celkem tedy 3 x 25)

POPLATKY

500 Kč / pololetí

}

PROVOZNÍ DOBA

12:25 – 15:00

VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH KLUBŮ

Erika Kasalová

Eva Špatenková

Barbora Andrlová

Radek Richard

Napište nám

Zapomněli jsme na něco nebo se chcete na něco zeptat? Napište nám!

12 + 11 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS