po škole

Školní družina & Školní kluby
Školní družina nabízí dětem spoustu možností k využití volného času po vyučování. Volný čas je vyplněn vycházkami do blízkého okolí, hrami a soutěžemi. Využíváme také tělocvičnu a učebnu výpočetní techniky. Cílem činností je relaxace po vyučování a smysluplné vyplnění doby, kdy děti čekají na příchod rodičů nebo třeba naopak na odjezd autobusu – s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem a v mnoha případech i přáním žáků.

Do školní družiny jsou přednostně zařazujeme žáky 1. a 2. tříd. Pokud zájem žáků převyšuje kapacitu školní družiny, o přijetí rozhoduje ředitel školy podle kriterií v tomto pořadí:

  1. žáci využívající ranní družinu (v odpoledních hodinách zájmovou činnost dokáže zajistit školní klub)
  2. žáci aktivně pracujících rodičů
  3. žáci dojíždějící

Dokumenty, které budete potřebovat pro komunikaci s družinou

Školní družina je součástí školy

Školní družina na Sadovce má 3 oddělení s kapacitou 30 míst (celkem 90 míst)

Placení příspěvků za pobyt ve školní družině je stanoveno směrnicí školského zákona. Uhrazuje se každé pololetí.

Přihlásit i odhlásit dítě do školní družiny lze kdykoliv během školního roku.

V době školního volna je ŠD v provozu po dohodě rodičů s vedením školy

Stravování zajišťuje školní jídelna

Úplata za školní družinu

Kč / pololetí / žák

}

PROVOZNÍ DOBA

6:00 – 7:45
11:25 – 17:00

KONTAKT

327 315 743
h

VNITŘNÍ ŘÁD

Vnitřní řád škoní družiny

Naše vychovatelky ve školní družině
Věra Freitagová
Jana Všetečková
Petra Rumanová

ŠKOLNÍ KLUBY

DDM Čáslav provozuje v naší škole čtyři školní kluby, které jsou určené pro děti, pro které už nedostačuje kapacita školní družiny. Vedoucími školních klubů jsou naši učitelé.

Kapacita školního klubu je 25 žáků (celkem tedy 4 x 25)

VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH KLUBŮ

2. ročníky – Erika Kasalová

3. ročníky – Eva Špatenková

4. ročníky – Barbora Andrlová

5. r. a 2. stupeň – David Čermák

}

PROVOZNÍ DOBA

12:20 – 15:00

POPLATKY

500 Kč / pololetí

Žáků

Členů týmu naší školy

tříd

Dětí za celou historii školy

Zůstaňte s námi v kontaktu

Adresa: Základní škola Čáslav, Sadová 1756, 286 01 Čáslav

Telefon: 327 315 741

Email: reditel@sadovka.cz