po škole

Školní družina & Školní kluby

Školní družina nabízí dětem spoustu možností k využití volného času po vyučování.
Volný čas je vyplněn vycházkami do blízkého okolí, hrami a soutěžemi. Využíváme také tělocvičnu a učebnu výpočetní techniky. Cílem činností je relaxace po vyučování a smysluplné vyplnění volného času.

Elektronická přihláška do školní družinyElektronická přihláška do školního klubu

Do školní družiny a do školního klubu se mohou přihlásit ve školním roce 2023/2024 žáci prvního stupně ZŠ Čáslav Sadová. 

Školní družina má 4 oddělení a školní klub 3 oddělení.

Do školní družiny jsou přednostně zařazováni žáci nižších ročníků – prvních, druhých a třetích tříd.

Přihlásit i odhlásit dítě do školní družiny nebo do školního klubu lze kdykoliv během školního roku.

V době školního volna je školní družina nebo školní klub v provozu po dohodě rodičů s vedením školy.

Stravování zajišťuje školní jídelna.

Úplata za školní družinu

Kč / pololetí / žák

PROVOZNÍ DOBA

6:00 – 7:45
11:25 – 17:00

KONTAKT

h

VNITŘNÍ ŘÁD

Vnitřní řád školní družiny

Naši vychovatelé ve školní družině

Věra Freitagová

Věra Freitagová

vychovatelka ŠD

Petra Kulifaj

Petra Kulifaj

vychovatelka ŠD

Jana Všetečková

Jana Všetečková

vychovatelka ŠD

Marcela Holubová

Marcela Holubová

vychovatelka ŠD

ŠKOLNÍ KLUBY

DDM Čáslav provozuje v naší škole tři školní kluby, které jsou určené pro děti, pro které už nedostačuje kapacita školní družiny.

Kapacita školního klubu je 25 žáků (celkem tedy 3 x 25)

POPLATKY

500 Kč / pololetí

}

PROVOZNÍ DOBA

12:25 – 15:00

Naši vedoucí školních klubů

Erika Kasalová

Erika Kasalová

vedoucí školního klubu

Eva Špatenková

Eva Špatenková

vedoucí školního klubu

Barbora Andrlová

Barbora Andrlová

vedoucí školního klubu

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS