ve škole

Školní redakce

Školní časopis přináší čtyřikrát ročně informace o dění nejen ve škole, ale také o našich mimoškolních aktivitách nebo kulturních pořadech. Na jeho tvorbě našeho školního magazínu se podílejí nejen žáci, ale přispívají svými články i učitelé

Stáhněte si aktuální vydání našeho časopisu SADOVÁČEK

Redakční rada

Redakční rada se skládá ze zástupců jednotlivých tříd

Pavla Moravcová 6.A
Vanda Vondrová 7.B
Lenka Gábiková 8.A
Tereza Sedlmajerová 8.A

Archiv Sadováčku

archiv vydání našeho Sadováčka v uplynulém školním roce

03/18-19

září, říjen 2017

02/18-19

listopad, prosinec 2017

01/18-19

září, říjen 2018

05/17-18

květen, červen 2018

01/17-18

září, říjen 2017

02/17-18

listopad, prosinec 2017

03/17-18

leden, únor 2018

04/17-18

březen, duben 2018

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

4 + 1 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS