ve škole

Školní parlament

Školní parlament na Sadovce je místo, kde se studenti mohou podílet na rozhodování a přispívat ke zlepšování života ve škole.

1. středa v měsíci

Školní parlament se schází každou první středu v měsíci. Zabýváme se řešením a projednáváním otázek a problémů týkajících se školního prostředí, rozvrhu, aktivit a dalších faktorů, které přímo ovlivňují náš školní život s cílem zlepšit podmínky pro naše žáky na Sadovce. 

Jak se zapojit?

Z

Zástupce třídy

Každá třída má zvoleného svého zástupce, který zastupuje svou třídu ve všech oblastech, můžeš se jím stát ty nebo stačí být v kontaktu s ním.

Z

Měj oči i mysl otevřené

Sleduj dění ve škole, sleduj novinky, události a problémy, které se týkají našich žáků. Měj přehled o aktuálních tématech a otázkách, kterými se školní parlament právě zabývá.

Z

Buď konstruktivní

Přemýšlej o možnostech zlepšení školního prostředí a předkládej konkrétní a realizovatelné návrhy.

Z

Koordinátorky školního parlamentu

pokud máš nápad nebo podnět do školního parlamentu, kontaktuj koordinátorky – paní učitelky Kommovou nebo Jakešovou

kommova@sadovka.cz, jakesova@sadovka.cz

Proč máme na Sadovce školní parlament?

Zastoupení žáků

Školní parlament máme na Sadovce proto, aby zastupoval zájmy našich žáků a poskytoval jim platformu pro vyjádření jejich názorů a podnětů. Je to místo, kde mohou sdílet své myšlenky a ovlivnit rozhodnutí ve škole.

Vytváření prostoru pro rozvoj iniciativy

Školní parlament je místem, kde naši žáci na Sadovce mohou rozvíjet svou iniciativu a převzít zodpovědnost za své nápady. Mají možnost iniciovat projekty, které jsou pro ně důležité, a pracovat na jejich realizaci.

Rozvoj demokratických dovedností

Školní parlament je skvělou příležitostí pro žáky na Sadovce naučit se demokratickým procesům a dovednostem. Mohou se zapojit do rozhodování, prezentovat své nápady a spolupracovat s ostatními ve snaze dosáhnout společného cíle.

Zlepšování školního prostředí

Školní parlament na Sadovce hraje klíčovou roli při zlepšování školního prostředí. Naši žáci mají přímou možnost ovlivnit rozhodnutí týkající se vzdělávacích programů, rozvrhu, aktivit a dalších faktorů školního života.

Rozvoj demokratických dovedností

Školní parlament podporuje aktivní občanství a angažovanost studentů ve veřejných záležitostech. Studenti se učí, jak se podílet na rozhodování, organizovat projekty a uskutečňovat změny ve škole i v širší komunitě.

Komunikace mezi žáky a vedením školy

Školní parlament funguje jako most mezi našimi žáky a vedením školy na Sadovce. Poskytuje prostor pro dialog, diskuzi a spolupráci, což vede ke vzniku vzájemného respektu a porozumění mezi oběma stranami.

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS