o škole

Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a v souladu se schváleným usnesením Rady města Čáslavi č. 200/2015 ze dne  5. 5. 2015 stanovuje zřizovatel školy tyto členy Školské rady:

Zástupci za MěÚ Čáslav

Zdeňka VESELÁ

Petra KUNDELIUSOVÁ

Yveta HLADÍKOVÁ

Zástupci za ZŠ Čáslav, Sadová 1756

Miloslava PUCANDLOVÁ

Zdena KRUMLOVÁ

Ivana HOUFKOVÁ

Zástupci za rodiče

Václava KAPITÁNOVÁ

Eliška RADOVÁ

Petra KOČÍ

Školská rada se schází 2x za školní rok a podílí se na rozvoji, kontrole a řízení školy.

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

13 + 8 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS