pro rodiče

Školní psycholog

Školní psychologové mají ve své činnosti napomáhat spolu s pedagogy tomu, aby se děti ve škole cítily maximálně spokojeně a bezpečně, aby využily naplno svůj potenciál učit se novým věcem. Školní psychologové působí ve škole i jako mediátoři vztahů. Jsou k dispozici stejně pro žáky, učitele a pro rodiče, kteří jsou potřební při řešení problémů ve škole.

Jak si udržet psychické zdraví při domácí výuce a karanténě?

školní psycholožka

Zuzana Sůvová

úterý 7:30 - 14:30

každé úterý

Telefon, mail

775 609 790, suvova@sadovka.cz

Pracoviště

ZŠ Čáslav Sadová

Jako školní psycholožka spolupracuji s dětmi, jejich rodiči (zákonnými zástupci), učiteli i ostatními zaměstnanci školy. Školní psychologové se řídí zákonem o ochraně osobních informací a etickým kodexem školního psychologa, jejich práce musí být v souladu s novým nařízením GDPR. Veškeré informace sdělené mají důvěrný charakter.

Rodičům a zákonným zástupcům je k podpisu předkládán tzv. generální souhlas s poskytováním služeb školního psychologa. Svým podpisem vyjadřujete souhlas nebo nesouhlas s tím, aby se Vaše dítě, pokud to bude potřeba, mohlo zúčastnit skupinové práce školní psycholožky se třídou – v rámci prevence sociálně-patologických jevů jako např. témata vztahů ve třídě (sociometrie), šikany, závislostí apod.. V případě Vašeho nesouhlasu, se těchto aktivit Vaše dítě účastnit nebude a učitel mu určí náhradní práci.

Pracovna školní psycholožky se nachází v ZŠ Sadová, v přízemí vedle kanceláře ekonomky školy.

Konzultaci se školní psycholožkou je nutné předem dohodnout nejprve osobně, e – mailem či telefonicky z důvodu pracovních aktivit v ostatních prostorách školy i mimo školu.

Zároveň Vás žádám o omluvu na tel. nebo e-mail, pokud se nemůžete na schůzku dostavit. Mohu pak termín využít a nabídnout jej jiným klientům.

Žáci

neváhejte za mnou přijít, pokud:

 • máte problémy s učením a přes veškerou Vaši snahu stávající metody učení selhávají
 • máte potíže se soustředěním
 • potřebujete podporu a pomoc při řešení osobních problémů
 • vás trápí jakýkoliv problém, se kterým si nevíte rady
 • si potřebujete o něčem popovídat a ujasnit si některé věci a nevíte, komu se svěřit
 • máte potíže ve vztazích se spolužáky, s rodiči či některým z učitelů a chtěli byste poradit, jak vztahy zlepšit
 • vás trápí tréma, strach ze zkoušení
 • se rozhodujete o vašem budoucím povolání a nevíte, kterou střední školu zvolit
 • kamaráda trápí nějaký problém, vy mu chcete pomoci, ale nevíte jak
 • se ocitnete v krizové životní situaci nebo v jakékoliv jiné situaci, s níž si nevíte rady

Rodiče

obracejte se na mě

 • pro konzultování výukových, výchovných a vztahových problémů vašich dětí
 • pokud potřebujete konzultovat otázku školní zralosti vašeho předškoláka
 • rozhodujete-li se spolu s Vašimi dětmi o volbě jejich budoucího povolání a potřebujete se ujistit o vhodnosti Vaší volby pro Vaše dítě

Pedagogové

mohu s Vámi spolupracovat

 • při řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží u vašich žáků, kde již běžná opatření nepomáhají
 • při hledání cesty vedoucí ke zlepšení atmosféry ve třídě, ke zlepšení spolupráce mezi vámi a žáky
 • jako metodická podpora v otázkách inkluze ve vzdělávání

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

15 + 4 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS