o škole

GDPR

Zpracování a zabezpečení osobních údajů

V rámci povinností, vyplývajících z Nařízení EU, jmenovala Škola osobu, která bude dohlížet na dodržování všech zásad ochrany a zabezpečení osobních údajů – pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Jan Hadinec
email: poverenec@meucaslav.cz

Zpracování osobních údajů

Škola, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, týkající se fyzických osob. Jak je zpracovává a co jí ukládá zákon si můžete přečíst v dokumentu Zpracování osobních údajů.

Jak uplatnit práva

Každá fyzická osoba se může na Školu obrátit s žádostí o sdělení, zda škola o ní zpracovává osobní údaje. Jaká máte práva si můžete přečíst v dokumentu Jak uplatnit práva.