ABECEDA peněz

ABECEDA peněz

Třída 4. B v září založila firmu Sadováčci a od té doby pilně vyrábí vánoční dekorace na jarmark v České spořitelně s názvem Abeceda peněz. Součástí této akce, která je zaměřena na finanční gramotnost, byla návštěva pobočky České spořitelny. Žáci si zde mohli vyzkoušet mnoho věcí, například přepočítat mince pomocí mincovníku, mohli si „osahat“ jeden milion v bankovkách a také si vyzkoušeli práci s platební kartou a výběr z bankomatu. Jarmark se uskuteční 17. 12. 2019 od 13:30 do 16:00 přímo na pobočce České spořitelny v Čáslavi. Součástí jarmarku bude i vystoupení žáků.  Všichni jste srdečně zváni.

Foto: https://www.zonerama.com/sadovka/Album/5831047

Velikonoční turnaj v páce

Velikonoční turnaj v páce

V pondělí 15.4. se uskutečnil velikonoční turnaj v páce. Soutěžili žáci 4.A a 4.C, sami si o hodině výtvarné výchovy vytvořili diplomy a pod vedením Jany Kuklíkové a třídních učitelek se v rámci hodiny tělesné výchovy pustili do soubojů. Vítězi se stali Emma Procházková, Adéla Kourková, Vojtěch Krupka a Tomáš Skokan.

fotografie zde: https://www.zonerama.com/sadovka/Album/5238490

Výtvarná soutěž „Život se sportem“

Výtvarná soutěž „Život se sportem“

Žáci 1. – 9. ročníku ZŠ Čáslav Sadová se zúčastnili školní výtvarné soutěže na téma „Život se sportem“. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: 1. kategorie pro žáky 1. – 2. třídy, 2. kategorie pro žáky 3. – 5. třídy a 3. kategorie pro žáky druhého stupně. Z velkého množství krásných výtvarných prací vybrala komise složená z vyučujících v každé kategorii tři nejlepší práce, které získaly odměnu v podobě výtvarných materiálů a malé sladkosti.

                V 1. kategorii se umístili: na 1. místě – Panýrková  (1.B), na 2. místě – Prášková (2.B) a na 3. místě – Záklasník (2.B).

                Ve 2. kategorii se umístili: na 1. místě – Meikle  (5.A),  na 2. místě – Kyselý (4.B) a na 3. místě – Sedlmajerová (5.B). V této kategorii jsme udělili dvě čestná uznání: Kupecká  (4.A),  Petříčková (3.A).

                Ve 3. kategorii se umístili: na 1. místě – Kluhová (6.A) ,  na 2. místě – Růžičková  (6.A) a na 3. místě – Vávrová (6.B).

                Všem vítězům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast i za krásné práce. Příští rok se budeme opět těšit na vaše krásná výtvarná díla.

                                                                                                Mgr.  Michala Palátová

fotogalerie: https://www.zonerama.com/sadovka/Album/5224219

Matematická soutěž Pangea

Naše škola se zapojila do šestého ročníku matematické soutěže Pangea. Ta je určena pro žáky 4. až 9. ročníků základní školy a jim příslušných ročníků víceletých gymnázií. V letošním roce se zúčastnilo přes 60 000 žáků. Našimi nejlepšími řešiteli tematických úloh ze společenskovědních a přírodovědných oborů (letos byla témata Hudba, Příroda a Ekologie) byli Adam Šreiber (4. roč.), Veronika Pospíšilová a Eliška Sedlmajerová (5. roč.), Michal Čertek (6. roč.), Zdeněk Michek (7. roč.) a Petr Odvárko (8. roč.). Gratulujeme!