sportovní třída 2021

Talentové zkoušky do sportovní třídy.

Talentové zkoušky do sportovní třídy letos proběhnou ve speciálním režimu, za dodržení všech protiepidemických opatření, abychom chránili zdraví nás všech.

K talentové zkoušce se můžete registrovat tak, že k termínu a času uvedete jméno a příjmení uchazeče/uchazečky. Talentové zkoušky proběhnou v režimu 1:1 (uchazeč/ka : zkoušející). 

Nezbytnou pomůckou pro letošní talentové zkoušky bude rouška nebo respirátor, i když v průběhu samotné zkoušky ochrannou pomůcku mít sportovci nemusí.

Registrace pro 1. školní kolo talentové zkoušky do sportovní třídy (pouze pro žáky ZŠ Sadová).

22. a 24. března 2021

Registrace chlapců

23. března 2021

Registrace dívek

Disciplíny pro talentovou zkoušku do sportovní třídy

Ve škole bude pro žáky zajištěná šatna a prostor pro převlečení, přesto nám pomůže, pokud žáci přijdou ve sportovním oblečení, aby se ve společných prostorách zdržovali co nejméně. Podle počasí se talentová zkouška bude konat v co možná nejvíce disciplínách ve venkovním sportovním areálu školy. Proto je výhodné mít s sebou obě varianty sportovního oblečení – na ven i do haly.

Sportovní třída

2021 – 2025

Ve sportovních třídách se tvoří soudržné kolektivy a pevná přátelství, protože všichni žáci mají stejné zájmy a životní ambice. Baví je sport a sportem tráví takřka všechen volný čas.
Jsou soutěživí, ale odolní, dokáží se prosadit, ale umí i prohrát, učí se respektovat druhého, ale nenechají se zahnat do kouta. Všechny tyto návyky mohou být nespornou výhodou v životě.

6.B

24 žáků – 16 chlapců a 8 dívek

v 1. školním kole bude přijato 18 žáků
2. kolo bude probíhat v polovině května (po řijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia)

Napište nám

Zapomněli jsme na něco nebo se chcete na něco zeptat? Napište nám!

15 + 2 =