Aktuální situace ve škole

Další opatření platná od 14. října do konce měsíce (včetně prázdnin)

MŠMT K VÝUCE NA ŠKOLÁCH
otázky & odpovědi

Na co se nás nejčastěji ptáte

Shrnuli jsme pro vás nejčastější dotazy, které na nás směřujete. Ptejte se určitě dále, pokud budeme umět, pomůžeme vám.

Zařízení pro distanční výuku

V drtivé většině případů k výuce stačí „chytrý“ telefon nebo tablet. Notebook není nezbytný. Navíc, pokud je vás doma online více nebo zkrátka zařízení nemáte, škola vám dokáže pomoci. Ozvěte se nám. Buď třídnímu učiteli nebo napište na reditel@sadovka.cz

Ošetřovné

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli

Všechny informace najdete na webu ČSSZ

Absence

MŠMT nařídílo v souvislosti s přechodem na distanční výuku, sledovat účast vašich dětí na výuce. Na základě toho jim bude v případě, že se nebudou výuky účastnit, zaznamenávaná absence do třídní knihy. je tedy třeba tuto absenci omlouvat stejně, jako kdyby žáci chodili do školy, e-mailem třídnímu učiteli.

Stravování

Jídelna je zavřená, obědy jsme všem hromadně odhlásili.

distanční výuka

Jak bude probíhat výuka na dálku

Distanční výuka na Sadovce probíhá přes Aplikace Microsoft Teams. Všichni žáci mají svoje školní účty a přístup do této aplikace, která je zdarma.

Přihlašovací údaje

Všichni žáci by měli mít svoje přihlašovací údaje do balíku služeb pro školy Microsoft Office 356. V opačném případě kontaktujte svého třídního učitele anebo napište na ivana.houfkova@sadovka.cz

Distanční výuka

Výuka na dálku bude probíhat přes aplikaci Microsoft TEAMS. Aplikaci si můžete stáhnout do počítače, tabletu nebo do telefonu. Je zdarma. Jak na to vám poradíme o kousek níž.

Komunikace školy

Nadále budete dostávat ty nejdůležitější zprávy do vašich emailových schránek a do aplikace Bakaláři. Doporučujeme ale sledovat i web nebo sociální sítě.

Naši učitelé

Komunikace s učiteli je v době distančního vzdělávání důležitější než jindy. Seznam našich učitelů.

Technická podpora

Pokud budete mít jakýkoli problém s instalací nebo ovládáním aplikace Teams, ozvěte se, věříme, že vám dokážeme pomoct.

Ivana Houfková

T: +420 737 243 915
E: ivana.houfkova@sadovka.cz

Microsoft Teams jsou aplikací, kterou můžete mít nainstalovanou ve svém počítači nebo v mobilu. Nebo obojí. Dětem pro jejich distanční výuku bude stačit klidně mobil nebo v lepším případě i tablet, notebooky pro výuku nejsou nezbytné. Ty se hodí hlavně pro ty, kteří chtějí v online hodině prezentovat.
Jak nainstalovat Teams do svého počítače
Jak nainstalovat Teams do zařízení s Androidem
Jak spustit Teams ve webovém prohlížeči
Jak nainstalovat Teams do iPhonu/iPadu

Hurá, nainstalováno! Jak dál? Jak dál pracovat s aplikací Teams, jak pracovat se zadáním, které vám učitele pošlou?

Podívejte se na krátká ukázková videa a učení se na dálku bude zase o trošku snazší.

V případě omezení prezenční výuky ve školách je důležité zohlednění podmínek jednotlivých žáků při distančním vzdělávání. Přibližně 60 % středních škol má všechny žáky on-line, u základních škol je to zhruba 30 % škol. U žáků nezapojených do on-line výuky je příčinou většinou nedostatečné vybavení digitálními technologiemi a nedostatečná konektivita.

Česká školní inspekce

i

Blog

Novinky ve škole

Sledujte aktuální dění v naší škole. Snažíme se vám pravidelně přinášet zprávy, které by vás mohly zajímat. Sledovat nás můžete i na sociální síti Facebook

ZPÁTKY DO ŠKOLY!

ZPÁTKY DO ŠKOLY!

Zprávy ze sadovky18. listopadu se do školy vrací 1. a 2. třídy! Žáci prvních a druhých tříd základních škol se vrátí do lavic ve středu 18. listopadu. „Jsme na dobré cestě, i když nemáme vyhráno. Jsem rád, že k tomuto kroku došlo,“ řekl k otevření části škol ministr...

číst více

Covid-19

Školství a koronavirus

Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Níže přinášíme přehled nejčastějších dotazů k těmto opatřením. Tyto nejčastější dotazy budou průběžně aktualizovány.

Manuál k provozu školMetodika pro nařizování karantény

karanténa

V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienickástanice na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením vdaném zařízení, používání osobních ochrannýchprostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd. Každý takový případ je třeba řešit zcela individuálně.

Kontakt:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Kutné Hoře
U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora

Telefon: 327 580 251

E-mail: podatelna@khsstc.cz

Celostátní informační linka – 1221 – je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9:00 do 16:30 hodin.

základní pravidla

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.

Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS).

Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

To znamená, že pokud bude dítě nebo zaměstnanec školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dušnost, ztráta čichu či chuti apod.), budou neprodleně izolováni a u dětí budou kontaktováni zákonní zástupci.

Není přesně stanoveno, kdy se dítě, kterému nebyla nařízena karanténa a nebylo testované na Covid-19, smí vrátit do školy. Je na morální zodpovědnosti nás všech, zda budeme sebe i okolí vystavovat riziku infekce.

V minulých dnech došlo na několika školách k tomu, že ač byla celému nebo velké části pedagogického sboru nařízena ze strany KHS karanténa, nedošlo ze strany hygieniků k uzavření celé školy. MŠMT těmto školám nabízí následovné řešení: Školám, které nemohou zabezpečit prezenční výuku z důvodu karantény pedagogických pracovníků, MŠMT na žádost školy změní po dobu nezbytně nutnou organizaci školního roku, čímž také zajistí nárok rodičů na ošetřovné. „Jsem názoru, že tato situace splňuje veškeré zákonné podmínky pro vznik nároku na ošetřovné, neboť se jedná o uzavření školy z důvodu nepředvídatelné události.“
Ministerstvo školství je se školami v kontaktu a některým z nich již toto řešení – které platí i pro školy, které situaci již řešily ředitelským volnem – umožnilo.
Robert Plaga

Ministr školství, MŠMT

nařízení karantény

Když se Covid-19 potvrdí

V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 ve škole a školském zařízení, se nařizuje karanténa u dítěte/žáka/studenta, pedagoga a ostatních pracovníků dle následujících kritérií.

V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u více jak 30 procent pedagogických pracovníků a dětí/žáků, kterému předchází narůstající trend nemocnosti, je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že je doporučeno nařídit uzavření či omezení provozu školy nebo školského zařízení (jednotlivé budovy či pracoviště). Je tedy možné a důvodné omezovat provoz školy i částečně, na konkrétní budovy, pokud škola či školské zařízení působí ve více budovách.

Karanténa dětí/žáků
Nařizuje se pouze v celé jedné třídě, kde byla potvrzena nákaza za předpokladu, že byl zjištěn dlouhodobý a úzký kontakt (více než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m) všech osob ve třídě s pozitivním dítětem/žákem v této třídě v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest -nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95 a vyšší) všemi osobami ve třídě po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu s pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků.
Vybraným osobám ve více třídách
Nařizuje se vybraným osobám ve více třídách, pokud byla potvrzena nákaza pouze v jedné třídě za předpokladu, že byl zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (více než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m) osob v těchto třídách s covid-19 pozitivní osobou z jiné třídy v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest -nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) všemi osobami v daných třídách po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu s pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků. Karanténa se nemusí nařizovat všem dětem/žákům z jiné třídy, než je třída s pozitivním jedincem, ale jen těm s vyhodnoceným epidemiologicky významným kontaktem, kteří nepoužívali odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest -nosu a úst.
V oddělení školní družiny, školním klubu
V oddělení školní družiny, školním klubu či kroužku realizovaném ve škole, kde byla potvrzena nákaza, se karanténa nařizuje za předpokladu, že byl zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (> 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m) všech osob ve skupině spozitivním dítětem/žákem v této skupině vobdobí dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest -nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) všemi osobami ve skupině po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků. Karanténa se nemusí nařizovat všem dětem/žákům/studentům z jiného oddělení školní družiny, školního klubu či kroužku, než je oddělení, klub, kroužek s pozitivním jedincem, ale jen těm s vyhodnoceným epidemiologicky významným kontaktem.
Karanténa pedagogických pracovníků
Pokud dojde potvrzení nákazy ve třídě daného pedagogického pracovníka, je karanténa pedagogickému pracovníkovi nařízena za předpokladu, že byl zjištěn dlouhodobý a úzký kontakt pedagogického pracovníka  s pozitivním dítětem/žákem v této třídě v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest -nosu a úst.

shrnutí

Situaci vždy vyhodnocuje KHS

Za epidemiologicky závažnější lze považovat kontakt spozitivním dítětem/žákem u pedagogických pracovníků, kteří vrámci jednoho dne v dané třídě vyučují více hodin, než u pedagogického pracovníka, který působil například pouze jednu hodinu v daném dni ve třídě, kde se provádí častější dezinfekce povrchů přípravky s virucidním účinkem, dezinfekce rukou a pravidelné intenzivní přirozené větrání čerstvým vzduchem. Lze přihlížet i k typu výuky a pohybu pedagogického pracovníka ve třídě.

Slovo

Ředitele školy

„Děláme všechno proto, aby škola byla pro vaše děti místem bezpečným a zároveň abychom chránili zdraví nás všech. Proto vás prosím o respektování zákazu vstupu do školní budovy.

Pokud vaše osobní přítomnost bude ve škole opravdu nezbytná, komunikujte se svými třídními učitelkami/učiteli. Rozumný průsečík spolu určitě najdeme. Kontakty najdete tady.“

– Václav Vondra

Žáků

Členů týmu naší školy

tříd

Dětí za celou historii školy

Zůstaňte s námi v kontaktu

Adresa: Základní škola Čáslav, Sadová 1756, 286 01 Čáslav

Telefon: 327 315 741

Email: reditel@sadovka.cz

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS