o škole

Projekty ve škole

Díky dotačním titulům a rozvojovým programům financovaným MŠMT nebo EU můžeme růst a zlepšovat se. Hrají zásadní roli v rozvoji Sadovky tím, že nám poskytují finanční prostředky a podporu pro modernizaci infrastruktury, nákup vybavení, profesní rozvoj učitelů, inovativní vzdělávací programy, mezinárodní spolupráci a zároveň odstraňují bariéry ve vzdělávání a zvyšují rovnost příležitostí našich žáků.

ERASMUS+

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS