školní poradenství

Sociální pracovník

Práci s dětmi a mladými lidmi se věnuji od roku 2011 a to zejména v oblasti prevence rizikového chování a sociálního poradenství. Působím jako poradenský pracovník na několika základních školách a na univerzitě, kde se na mě mohou obracet děti i dospělí, kteří řeší jakoukoliv náročnou životní situaci ať už v domácím nebo školním prostředí.

Na Sadovce se semnou můžete potkat každou středu 7:50 – 11:25.

Domluvit se můžeme také e-mailem bajova@sadovka.cz

Mgr. Barbora Bajová

Sociální pedagog, krizový intervent, ZŠ Čáslav Sadová

Sociální pracovník / terapeut na Sadovce

Způsob mojí práce

Ve své práci se zaměřuji na oblast seberozvoje a přijetí vlastního já, na oblast vrstevnických případně rodinných vztahů.

Pracuji metodou psychosociálního poradenství, metodou krizové intervence nebo prevence rizikového chování.

Při práci s klienty je pro mě zásadní vytvořit bezpečné a respektující prostředí, ve kterém panuje vzájemná důvěra. Jen tak může být naše spolupráce úspěšná. Respektuji osobnost každého klienta a podporuji jeho jedinečnost.

d

Na jaká témata se zaměřuji

Zaměřuji se mimo jiné na úzkostné poruchy, pocity osamění, práce s emocemi, problémy ve vztazích, posílení vztahu k sobě (autenticita, práce s osobními hranicemi, sebevědomí, sebeuvědomování), primární prevenci, práci s třídním kolektivem, rodičovské kompetence.

Kdy se na mě obrátit

Obrátit se na mě můžete kdykoliv potřebujete podporu a pomoc při řešení osobních problémů, vás trápí jakýkoliv problém, se kterým si nevíte rady, potřebujete si o něčem popovídat a ujasnit si některé věci a nevíte, komu se svěřit. Když máte potíže ve vztazích se spolužáky, s rodiči či některým z učitelů a chtěli byste poradit, jak vztahy zlepšit. Když vás trápí tréma, strach ze zkoušení nebo když trápí nějaký problém kamaráda a vy mu chcete pomoci, ale nevíte jak. Kdykoliv se ocitnete v krizové životní situaci nebo v jakékoliv jiné situaci, s níž si nevíte rady.