po škole

Zájmové kroužky

seznam zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020 bude zveřejněn do 12. září 2019 

Rozvrh zájmových kroužků 2019/2020

florbal 3.-5. třídy      7:00 – 7:45      Voj. Vondra
školní knihovna        9:30 – 9:45      A. Navrátilová

 

jóga I. stupeň                    7:00 – 7:45        L. Horáková
florbal 6.-9. třídy               7:00 – 7:45       Voj. Vondra
gymnastika/aerobic          13:15 – 14:15   L. Horáková
hra na flétnu 2.-3. třídy    11:25 – 12:20  J. Kuklíková
hra na flétnu 4.-5. třídy    12:25 – 13:10  J. Kuklíková
ruční práce                        13:13 – 14:30  M. Palátová

florbal dívky 3.-9. třídy     7:00 – 7:45   Voj. Vondra

florbal 3.-5. třídy        7:00 – 7:45          Voj. Vondra
školní knihovna          12:45 – 13:30     M. Pucandlová
gymnastika/aerobic   13:15 – 14:15     L. Horáková

florbal 6.-9. třídy               7:00 – 7:45        Voj. Vondra
volejbal II. stupeň              7:00 – 7:45         L. Horáková
Gymnastika 5.-9. třídy     13:30 – 14:30    J. Kuklíková

Veselá věda

čtvrtek 14:00, 15:15

www.veselaveda.cz

Informace ke kroužku
  • Kroužek probíhá od října do června ve školní učebně nebo na školní zahradě, odpoledne po vyučování
  • Lektor si děti vyzvedává ve škole a v družině a po kroužku je odvádí zpět
  • Materiál a pomůcky jsou v ceně, děti potřebují jen penál, takže žádné další výdaje
  • Až na výjimky si dělá každý svůj vlastní pokus – děti u nás nejsou diváci, ale tvůrci
  • Nejste si jistí? Do začátku druhé lekce se můžete bezplatně odhlásit a my Vám kroužkovné vrátíme.

Florbal

úterý, středa, pátek

Vojtěch Vondra

Informace ke kroužku

pondělí  7:00 – 7:45     pro 3.-5. třídy 
úterý      7:00 – 7:45     pro 6.-9. třídy
středa    7:00 – 7:45     pro dívky 3.-9. třídy
čtvrtek   7:00 – 7:45     pro 3.-5. třídy
pátek      7:00 – 7:45    pro 6.-9. třídy

kroužek pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Žáci si budou osvojovat:

  • herní činnosti jednotlivce – vedení míčku, driblink, přihrávka a střela
  • týmové dovednosti – kombinace, systémy hry.

Potřebné vybavení na kroužek: sálová obuv, sportovní oblečení, florbalová hokejka

Jóga I. stupeň

úterý 7:00 – 7:45

Lucie Horáková

Informace ke kroužku

Pohyb, hraní, radost, fantazie, rovnováha a sebedůvěra. Zcela nový pohled na pohyb a své prožitky formou jógových dětských asán (zvířátka, věci, písmena) a pohádek.

Volejbal II. stupeň

pátek 7:00 – 7:45

Lucie Horáková

Informace ke kroužku

Gymnastika

pátek 13:30 – 14:30

Jana Kuklíková

Informace ke kroužku

Gymnastika pro 5. – 9. třídy

Knihovna

pondělí, čtvrtek

M. Pucandlová, A. Navrátilová

Informace ke kroužku

pondělí 9:30 – 9:45
čtvrtek 12:45 – 13:30

Školní knihovna umožňuje půjčování knižních titulů žákům a učitelům. Děti tu najdou knížky pro volný čas i povinnou školní četbu. Nabídka knih je průběžně podle možností školy doplňována nově vycházejícími knihami i úspěšnými tituly staršími v opakovaném vydání. Provoz školní knihovny je zajištěn dvakrát týdně pro žáky a průběžně pro vyučující. Učitelé   1. stupně si půjčují také soubory knih určené pro společnou mimočítankovou četbu ve třídách při hodinách čtení a literární výchovy.

Ruční práce

úterý 13:30 – 14:30

Michaela Palátová

Informace ke kroužku

Pro žáky: 5. – 8. tříd
Kroužek je zaměřen na rozvoj a prohloubení ručních dovedností. V kroužku se žáci setkávají s vyšíváním, háčkováním, pletením, šitím, tvorbou doplňků z korálků, dekupáží apod.
Cena: 400 Kč za pololetí je určena na zakoupení potřebného vybavení a materiálů.

Hra na flétnu

úterý

Jana Kuklíková

Informace ke kroužku

úterý    11:25 – 12:20   pro 2.a 3. třídy
úterý    12:25 – 13:10   pro 4. a 5. třídy

Děti si naučí základy hudební nauky. Správný prstoklad a dýchání. Hru na zobcovou flétnu.
Potřebné vybavení na kroužek: zobcová flétna ( lepší umělohmotná než dřevěná), zpěvník: Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami ( Iveta Hlavatá)

 

Gymnastika, aerobic

úterý, čtvrtek

Lucie Horáková

Informace ke kroužku

úterý 13:15 – 14:15
čtvrtek 13:15 – 14:15

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

1 + 13 =