po škole

Zájmové kroužky 2023/24

SPORTOVNÍ KROUŽKY

Florbal

Florbal pro začátečníky
Florbal pro pokrčilé

lektor kroužku: Vojtěch Vondra

Gymnastika – dívky

začátečníci
pokročilí

lektor kroužku: Lucie Horáková

Jóga

začátečníci
pokročilí

lektor kroužku: Lucie Horáková

Gymnastika – chlapci

začátečníci i pokročilí

lektor kroužku: Vojtěch Vondra

Sportovní hry – dívky

začátečníci i pokročilí

lektor kroužku: Lucie Horáková

Vybíjená

3. – 5. třída

lektor kroužku: Linda Johanidesová

Volejbal

začátečníci i pokročilí

lektor kroužku: Lucie Horáková

Fotbal

první stupeň

lektor kroužku: Václav Vondra

Bruslení

začátečníci

lektor kroužku: Vojtěch Vondra

JAZYKOVÉ KROUŽKY & DOUČOVÁNÍ

Angličtina pro nejmenší

1. – 3. ročníky

lektor kroužku: Milena Holá

Doučování – Český jazyk

3. – 5. ročníky

lektor kroužku: Lenka Perlíková

Doučování – Matematika

3. – 5. ročníky

lektor kroužku: Lenka Perlíková

UMĚLECKÉ KROUŽKY

Výtvarný ateliér

druhý stupeň

lektor kroužku: Eva Srnská

Výtvarný ateliér

první stupeň

lektor kroužku: Kateřina Jozová

Klapka

2. – 4. ročníky

lektor kroužku: Zdena Krumlová

Flétna

2. – 5. třídy

lektor kroužku: Jana Kuklíková

Vaření & pečení

4. a 5. třídy

lektor kroužku: Kateřina Jozová

Klub mladého diváka

7. – 9. ročníky

lektor kroužku: Jana Kuklíková

KERAMIKA

začátečníci i pokročilí

lektor kroužku: Pavla Obořilová

Pěvecký sbor

4. – 9. ročníky

lektor kroužku: Markéta Štěpánková 

VĚDA & ZÁBAVA

Robotika pro děti

1. – 3. ročníky

lektor kroužku: Ivana Houfková

Zábavná věda

3. – 5. ročníky

lektor kroužku: Taťána Fišerová

Deskové hry

první stupeň

lektor kroužku: Vladimíra Kutilová

Badatelský kroužek

2. – 4. třída

lektor kroužku: Kateřina Jozová

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS