o škole

Dokumenty školy

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY

Soubor pravidel pro chování a fungování ve školním prostředí, který má za cíl zajistit bezpečné a efektivní prostředí pro všechny naše žáky, učitele a další zaměstnance školy.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Klasifikační řád stanovuje, jakým způsobem budou studenti hodnoceni, jak se budou vytvářet a udělovat známky či hodnocení za práci našich žáků a jaká jsou kritéria pro úspěšné absolvování školních předmětů.

ROZPOČET ŠKOLY

Vyvěšeno: 1.1.2023
Datum sejmutí 31.12.2023

i

ŠVP SADOVÁK

Školní vzdělávací program je umístěn pro potřeby veřejnosti v ředitelně školy. Do ŠVP může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu obvyklou může obdržet jeho kopii.

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva školy. Podívejte se, co se nám na Sadovce v průběhu školního roku 2020/2021 povedlo. Ovlivnila ho světová pandemie COVID-19, ale přesto vám máme co říct.

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS