Zprávy ze sadovky

18. listopadu se do školy vrací 1. a 2. třídy!

Žáci prvních a druhých tříd základních škol se vrátí do lavic ve středu 18. listopadu.

„Jsme na dobré cestě, i když nemáme vyhráno. Jsem rád, že k tomuto kroku došlo,“ řekl k otevření části škol ministr Blatný.

Za jakých podmínek se děti vrací do školních lavic?

Výuka bude ale probíhat za přísných epidemiologických opatření. „Budou nutná režimová opatření. Návrat nebude probíhat po patnáctičlenných skupinkách jako na jaře, vrátí se zpět celé třídy. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat,“ uvedl na serveru Novinky.cz ministr školství Robert Plaga.

hygienická opatření

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. 
Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Družina

Pro první a druhé třídy se obnoví školní družina.

Jídelna

Školní jídelna bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost. Při provozu je školní jídelny je nezbytné dodržet hygienická opatření – rozestupy, roušky, v jídelně nesmí být více dětí než je míst k sezení, maximální počet u jednoho stolu jsou 4 osoby.

Odkazy a zdroje

Co by mohlo být pro vás užitečné

Všechny informace se snažíme doplňovat na web školy a posílat vám je do vašich e-mailových schránek. Přesto máme pro vás pár odkazů, které pro vás mohou být užitečné.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

O Covidu-19 s dětmi

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru arozumět současné situaci.

eRouška

Mobilní aplikace eRouška usnadní vyhledávání lidí s rizikem nákazy koronavirem v Česku v rámci systému Chytré karantény.

ČT edu

Tisíce vzdělávacích videí pro školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací.

Novinky & důležité informace

Brzy na viděnou!

Doufáme, že již brzy budeme moci přivítat i ostatní naše žáky na Sadovce.
Už se na ně moc těšíme!

327 315 741

Když nám budete chtít zavolat

reditel@sadovka.cz

Když nám budete chtít napsat