Sadovka roste nejen počtem žáků

Sadovka roste nejen počtem žáků

Ve svém poslání má Sadovka definováno, že je místem, kde pomáháme růst. Tuto svou misi naplňuje každý den po celý rok. Prázdniny nevyjímaje. Léto na Sadovce bylo letos opravdu rušné. Ve svém prázdninovém plánu měli učitelé několik příměstských kempů pro děti a zároveň si našli prostor pro svůj osobní růst.

Šest týdnů v základní škole v Sadové ulici probíhaly kempy pro děti z Ukrajiny, aby se mohly intenzivněji učit český jazyk, aby se seznámily s českou kulturou a zvyklostmi, aby období jejich adaptace bylo co nejsnazší. Svoje sportovní dovednosti děti rozvíjely na dvou sportovních příměstských kempech a na sportovně-turistickém táboře ve Velké Úpě. Dovednosti jazykové zlepšovaly děti na kempu vedeném v anglickém jazyce a úplně pro ty nejmenší žáčky, co teprve v září nastoupili do první třídy, naše paní učitelky připravilyna zahradě u našeho týpí Indiánské léto.

V květnu letošního škola získala grant pro vzdělávání učitelů v rámci evropského programu Erasmus+. Pedagogové tuto možnost vycestovat a v zemích Evropské unie získávat nové didaktické zkušenosti využili hned v červenci, v srpnu i v září, další učitelé svoje cesty plánují, protože si uvědomují, že pokud chtějí pomáhat růst, musí růst i oni sami.

Kaleidoskopy

Kaleidoskopy

S obnovením prezenční výuky se děti ze 3. C konečně dočkaly svých kaleidoskopů, které vyhrály v soutěži Putování do Betléma přes Čáslav. V předvánočním čase si během procházky prohlédly betlémy vystavené v centru města a poté namalovaly betlém, který je oslovil nejvíce. Všechny obrázky se moc líbily, a tak se děti dočkaly krásné odměny a děkovného dopisu od pana ředitele Gymnázia a SOŠPg Čáslav.

ZPÁTKY DO ŠKOLY!

ZPÁTKY DO ŠKOLY!

Zprávy ze sadovky

18. listopadu se do školy vrací 1. a 2. třídy!

Žáci prvních a druhých tříd základních škol se vrátí do lavic ve středu 18. listopadu.

„Jsme na dobré cestě, i když nemáme vyhráno. Jsem rád, že k tomuto kroku došlo,“ řekl k otevření části škol ministr Blatný.

Za jakých podmínek se děti vrací do školních lavic?

Výuka bude ale probíhat za přísných epidemiologických opatření. „Budou nutná režimová opatření. Návrat nebude probíhat po patnáctičlenných skupinkách jako na jaře, vrátí se zpět celé třídy. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat,“ uvedl na serveru Novinky.cz ministr školství Robert Plaga.

hygienická opatření

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. 
Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Družina

Pro první a druhé třídy se obnoví školní družina.

Jídelna

Školní jídelna bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost. Při provozu je školní jídelny je nezbytné dodržet hygienická opatření – rozestupy, roušky, v jídelně nesmí být více dětí než je míst k sezení, maximální počet u jednoho stolu jsou 4 osoby.

Odkazy a zdroje

Co by mohlo být pro vás užitečné

Všechny informace se snažíme doplňovat na web školy a posílat vám je do vašich e-mailových schránek. Přesto máme pro vás pár odkazů, které pro vás mohou být užitečné.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

O Covidu-19 s dětmi

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru arozumět současné situaci.

eRouška

Mobilní aplikace eRouška usnadní vyhledávání lidí s rizikem nákazy koronavirem v Česku v rámci systému Chytré karantény.

ČT edu

Tisíce vzdělávacích videí pro školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací.

Novinky & důležité informace

Brzy na viděnou!

Doufáme, že již brzy budeme moci přivítat i ostatní naše žáky na Sadovce.
Už se na ně moc těšíme!

327 315 741

Když nám budete chtít zavolat

reditel@sadovka.cz

Když nám budete chtít napsat

Roušky jsou na druhém stupni povinné i během vyučování

Roušky jsou na druhém stupni povinné i během vyučování

Dnes začalo platit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zdravotnictví o povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy pro žáky i vyučující na druhém stupni i během vyučování.

Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Zdoj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/

Od 10. září jsou povinné roušky ve škole všude mimo třídy

Od 10. září jsou povinné roušky ve škole všude mimo třídy

Od 10. září jsou povinné roušky uvnitř všech budov v Česku, oznámil toministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Plaga: Roušky budou povinné ve škole všude mimo třídy

„To plošné opatření, které má mít platnost pro společné vnitřní prostory pro celou Českou republiku, tak je podle mých informací Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu opatření, které jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ prohlásil na dotaz Seznam Zpráv ministr Robert Plaga.

Zdroj: Seznam zprávy