rodiče

Výchovný poradce Mgr. Ivana Lněničková

Výchovný poradce a žák

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará

především:

 • o řešení studijních a výchovných problémů
 • o zajištění informací v oblasti profesní orientace

Výchovný poradce a škola

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:

 • zpracování přihlášek ke studiu, evidenci zápisových lístků
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • přednášky a exkurze pro žáky

Výchovný poradce a žák

V součinnosti s třídními učiteli:

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sleduje problémové žáky –  neomluvená absence
 • koordinuje a sleduje práci třídních učitelů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod.

Výchovný poradce a pedagogicko psychologická poradna

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou:

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologické, pedagogické)
 • koordinuje spolupráci učitelů s poradnou
 • předává nové informace učitelům nebo poradně

Výchovný poradce a žák

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará

především:

 • o řešení studijních a výchovných problémů
 • o zajištění informací v oblasti profesní orientace

Výchovný poradce a škola

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:

 • zpracování přihlášek ke studiu, evidenci zápisových lístků
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • přednášky a exkurze pro žáky

Výchovný poradce a žák

V součinnosti s třídními učiteli:

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sleduje problémové žáky –  neomluvená absence
 • koordinuje a sleduje práci třídních učitelů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod.

Výchovný poradce a pedagogicko psychologická poradna

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou:

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologické, pedagogické)
 • koordinuje spolupráci učitelů s poradnou
 • předává nové informace učitelům nebo poradně

Výchovný poradce a žák

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará

především:

 • o řešení studijních a výchovných problémů
 • o zajištění informací v oblasti profesní orientace

Výchovný poradce a škola

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:

 • zpracování přihlášek ke studiu, evidenci zápisových lístků
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • přednášky a exkurze pro žáky

Výchovný poradce a žák

V součinnosti s třídními učiteli:

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sleduje problémové žáky –  neomluvená absence
 • koordinuje a sleduje práci třídních učitelů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod.

Výchovný poradce a pedagogicko psychologická poradna

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou:

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologické, pedagogické)
 • koordinuje spolupráci učitelů s poradnou
 • předává nové informace učitelům nebo poradně

Žáků

Členů týmu naší školy

tříd

Dětí za celou historii školy

Zůstaňte s námi v kontaktu

Adresa: Základní škola Čáslav, Sadová 1756, 286 01 Čáslav

Telefon: 327 315 741

Email: reditel@sadovazs.cz

Adresa školy

Základní škola Čáslav Sadová
Sadová 1756
286 01 Čáslav

 

Kontakty

Telefon: +420 327 315 741
Email: reditel@sadovazs.cz