rodiče

Výchovný poradce

Mgr. Ivana Lněničková

Výchovný poradce a žák

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará

především:

 • o řešení studijních a výchovných problémů
 • o zajištění informací v oblasti profesní orientace

Výchovný poradce a škola

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:

 • zpracování přihlášek ke studiu, evidenci zápisových lístků
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • přednášky a exkurze pro žáky

Výchovný poradce a žák

V součinnosti s třídními učiteli:

 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sleduje problémové žáky –  neomluvená absence
 • koordinuje a sleduje práci třídních učitelů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod.

Výchovný poradce a pedagogicko psychologická poradna

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou:

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologické, pedagogické)
 • koordinuje spolupráci učitelů s poradnou
 • předává nové informace učitelům nebo poradně

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

12 + 9 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS