Vláda si pro nás připravila nová opatření

Po dobu dvou týdnů upravuje výuku hudební výchovy a tělesné výchovy na druhém stupni. Od 5. do 18. října je výuce zakázaný zpěv, výuka hudební výchovy pokračuje bez zpěvu.
Na druhém stupni se mění obsah hodin tělesné výchovy – zakázány jsou sportovní aktivity, které mají nahradit procházky anebo jakýkoliv jiný obsah. 

Od 5. do 18. října se ruší činnost všech kroužků DDM, kromě zábavních klubů, ty pokračují v nezměněném režimu. Kroužky organizované školou musí splňovat podmínku méně než 10 osob při činnosti uvnitř školy, obecně se na dva týdny přerušuje činnost sportovních kroužků, ostatní zájmové aktivity pokračují.

Ve výuce se omezení od 5. do 18. října týkají
Hudební výchovy – v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu).
Tělesné výchovy na druhém stupni – zakazují se sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).

Od 5. do 18. října se přerušuje činnost  sportovních kroužků:

  • sportovní hry
  • florbal
  • volejbal
  • gymnastika
  • jóga
  • bruslení

Jazykové kroužky, ruční práce, čtenářský klub, knihovna a Ozoboti svoji činnost nepřerušují a pokračují ve svých plánech. Zatím.

U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) se od 5. do 18. října zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Školní kluby však pokračují ve svém fungování v nezměněném režimu.