o škole

Žádosti a formuláře

Žádosti a formuláře, které budete potřebovat na naší škole, když budete chtít uvolnit žáka z vyučování nebo na delší dobu než 2 dny. Stáhnout si můžete i přihlášku ke stravování.

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování. Žádost určuje dobu, kdy za svoje dítě přebíráte zodpovědnost.

Žádost o uvolnění na více než 2 dny

Potřebujete omluvit ze školy svoje dítě na více než 2 dny ? Budete potřebovat tuto žádost!

Přihláška ke stravování

Aby se strávník mohl začít stravovat v naší školní jídelně, je nejprve potřeba vyplnit přihlášku ke stravování.

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

7 + 14 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS