SRPDŠ

Naše sdružení je otevřené všem rodičům, přátelům školy a těm, kteří mají na srdci kvalitní vzdělání pro budoucí generace. Jsme komunita lidí s jedním společným cílem – podporovat rozvoj našich dětí prostřednictvím aktivní spolupráce se školou. 

Na Sadovce podporujeme

Finanční podpora

Finanční prostředky ze školního fondu využíváme na podporu různých školních programů a projektů, které by jinak nemohly být realizovány. V neposlední řadě pomáháme ve škole zajišťovat rovné příležitosti pro všechny žáky.

Odměny pro reprezentanty školy

Vítání prvňáčků & loučení s deváťáky

Školní merchandising

Školní akce

Pořádáme různé akce pro děti ve škole a pro veřejnost, abychom posílili vazby mezi dětmi, učiteli a rodiči. Společné zážitky  přispívají k lepšímu vzájemnému porozumění a pomáhají vytvářet pozitivní atmosféru ve škole.

Dětský den, sportovní den

Bubákov

Školní jarmark

Den otevřených dveří

Vzdělávací setkání

Organizujeme vzdělávací setkání a workshopy pro rodiče i děti na témata související s vývojem a vzděláním. Chceme podporovat nejen děti ve škole, ale i rodiče v jejich roli aktivních podporovatelů vzdělávání.

Cestička do školy - seriál pro předškoláky

Školení a workshopy pro rodiče

Finanční příspěvek

Investice do takového školního fondu nám umožňuje obohacovat vzdělávací aktivity nad rámec běžného školního rozvrhu. Finanční prostředky ze školního fondu mohou být využity na podporu různých školních programů a projektů, které by jinak nemohly být realizovány. 

Roční příspěvek každého žáka činí

200 Kč

Rozumíme, že každá rodina má své jedinečné finanční okolnosti, a proto si vážíme každého individuálního příspěvku. Jakákoli finanční podpora v jakékoliv výši, kterou byste byli ochotni poskytnout, bude vřele přijata a použita s maximální péčí a transparentností.

Jak příspěvek uhradit?

Běžným bankovním převodem

235886125/0600

V hotovosti

v kanceláři ekonomky školy

Jsme otevřeni pro vás připravit dokument, který vám umožní snížit základ daně. Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby, „pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč“. Podrobněji si o daňovém zvýhodnění můžete přečíst v článku na webu průvodcepodnikáním.cz

Online platba

Sadovka je místem, kde pomáháme dětem růst.
O každého žáka pečujeme tak, aby byl připraven rozkvést a objevit svůj potenciál.

Žáků

Tříd

Komunita Sadovky

Zapojte se i vy

Chcete-li se stát součástí naší komunity, ozvěte se nám, přivítáme kohokoliv, kdo má chuť se přímo zapojit do našich aktivit. Společně můžeme měnit životy našich dětí a podporovat jejich úspěchy na cestě vzděláváním. Připojte se k nám a buďte součástí pozitivního vývoje naší školy!

Napište nám

srpds@sadovka.cz

Proč podporovat Sadovku?

=

Podpora vzdělání a budoucnosti dětí

Přispíváním do školního fondu přispíváte k posílení vzdělávacích možností dětí. Tím, že se podílíte na financování školních aktivit, projektů a programů, pomáháte vytvářet prostředí, ve kterém se děti mohou rozvíjet a získávat potřebné dovednosti pro svou budoucnost.

=

Zajištění rovných příležitostí

Ne všechny rodiny mají dostatečné finanční prostředky na to, aby mohly plně podporovat vzdělání svých dětí. Přispíváním do školního fondu přispíváte k vytvoření rovných příležitostí pro všechny žáky bez ohledu na socioekonomický status jejich rodin. Tím se zvyšuje šance pro každé dítě na kvalitní vzdělání.

=

Vytváření komunity

Společné úsilí rodičů, učitelů a dalších členů komunity vytváří silnou síť podpory pro všechny naše žáky na Sadovce. Tím se výrazně zvyšuje kvalita vzdělávání a celkově se zlepšuje atmosféra ve škole.

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS