Aktuální informace
k hygienicko-epidemiologické situaci

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání

Novinky z MŠMT 15. 4. 2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupinÚčast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Žádný ze scénářů MŠMT nepočítá s tím, že by se o prázdninách učilo, prázdniny se tedy krátit nebudou.


Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/odlozeni-maturit-prazd

Primární formou výuky by měla stále zůstat distanční výuka. Školní skupiny jsou dobrovolné a o zařazení si rodiče musí říct (o tom, jak registrace bude probíhat, vás budeme s dostatečným předstihem informovat). 

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
Tělesná výuka bude zakázána.

Vzdělávací činnost bude probíhat dopoledne, odpolední  něco jako „družina“ i odpoledne za výše uvedených podmínek  ve stejné skupině jako dopolední vyučování, ve stejné místnosti s se stejným pedagogickým dozorem.

Na druhém stupni základní školy bude vzdálená výuka probíhat do 30. června, tedy do konce školního roku.

V průběhu června se bude vyhodnocovat možnost konzultací a vzdělávacích aktivit v omezeném počtu. V tuto chvíli je to ale předčasné, bude záležet na vývoji pandemické situace.

Pro žáky 9. tříd by měl CERMAT připravit např. na YouTube krátká videa s výkladem řešení modelových testů, aby měli žáci k dispozici kromě zadání a řešení i metodickou část.

Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.

Veškerá hygienická opatření (manuál), která bude muset škola splňovat, dostanou ředitelé a zřizovatelé k dispozici do konce dubna. Na jejich rozhodnutí potom bude, zda jsou schopni tyto podmínky pro otevření školy dosáhnout.

  • zákonný zástupce bude muset podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti ani nežije ve společné domácnosti s nikým, kdo do rizikové skupiny patří (kardiaci, osoby s diabetes a s jinak sníženou imunitní schopností, osoby nad 65 let apod.)
  • v průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby
    Při skupinové práci a u aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné (při pohybu na chodbách, při cestě na toaletu apod.)
  • v každé třídě by měly být k dispozici stojany s desinfekcí a papírovými utěrkami/ručníky
  • dostatečné časové nebo prostorové odpstupy ve společných prostorech (jídelny apod.)

V úvahách jsou i letní přípravné a vyrovnávací kempy pro děti z nevýhodněných podmínek. Nejdříve však v květnu a vše bude zase záležet na vývoji \pandemické situace v naší zemi.

Podle ministra školství, Reberta Plagy, není nutné ani reálné, aby školy jely podle školních vzdělávacích programů. Školy by se měly zaměřovat na profilové předměty a hodnotit by měly formativně – zpětnou vazbou – přičemž by měly být zohledněny specifické podmínky každého žáka.

SRPDŠ rodičům

Je to už něco málo přes měsíc, kdy se zavřely školy a učitelé, rodiče a děti spadli rovnýma nohama do úplně nového vzdělávacího režimu – na dálku. Jak jsou rodiče spokojeni s přístupem školy v tomto specifickém způsobu komunikace má za cíl zjistit průzkum spokojenosti rodičů s online výukou. Na oplátku přináší SRPDŠ balíček dalších oinformací a odkazů nejen pro učení doma.

Žádost o ošetřovné

Aktuálně se řeší podoba dalšího vývoje v souvislosti s ošetřovným, ale počítá se s tím, pokud dítě nastoupí po 25. květnu do školní skupiny, nárok na ošetřovné zaniká

12. března 2020 vstoupilo v platnost nařízení vlády o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Rodičům dětí do věku 13 let, kterých se uvedené opatření týká, tj. jejich děti nemohou být v péči školského zařízení, náleží ošetřovné.
Formulář s žádostí o ošetřovné si mohou stáhnout a vyplnit pouze rodiče žáků naší školy v níže uvedeném odkazu. Přístupové heslo k formuláři vám na vyžádání zašle váš třídní učitel/vaše třídní učitelka.

Organizace výuky

Po celou dobu, kdy bude naše škola uzavřena,  budou učitelé komunikovat s žáky a s rodiči prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI.

Od pondělí 16. března budou  třídní učitelé/učitelky kontaktovat rodiče a budou je informovat o dalším postupu distanční výuky v jednotlivých třídách.

S rodinami bez přístupu k internetu anebo k počítači budeme výuku konzultovat  individuálně.

Nouzový stav

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální.

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty.

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času.

Tipy na aktivity se školáky doma

Připravilili jsme pro vás několik tipů, jak smysluplně doma zabavit děti a ještě pomoct domácí výuce tak, aby učení bavilo. Většina aplikací  navíc v reakci na momentálně nastalou situaci je zpřístupněna zcela zdarma.

Informace k zápisu do 1. tříd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření týkající se zápisů k povinné školní docházce. Budou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Máme pro vás veškeré aktuální informace k této netradiční formě.

Sledujeme vývoj situace v ČR

Nouzový stav byl 12. března vyhlášen na dobu 30 dnů. V tuto chvíli vůbec nedokážeme předvídat vývoj této výjimečné situace. Pravidelně ale sledujeme její vývoj a jsme pravidelně informovaní příslušnými orgány a zřizovatelem. Sledujte web školy a FB profil, kam pro vás budeme zveřejňovat průběžné informace.

Vaše dotazy na nás směřujte ideálně elektronickou poštou

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

9 + 15 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS