po škole

Čtenářský klub

Školní knihovna umožňuje půjčování knižních titulů žákům a učitelům. Děti tu najdou knížky pro volný čas i povinnou školní četbu. Nabídka knih je průběžně podle možností školy doplňována nově vycházejícími knihami i staršími úspěšnými tituly v opakovaném vydání. Provoz školní knihovny je zajištěn dvakrát týdně pro žáky a průběžně pro vyučující.

Učitelé prvního stupně si půjčují také soubory knih určené pro společnou mimočítankovou četbu ve třídách při hodinách čtení a literární výchovy. K dispozici máme téměř 1.500 knih.

KONTAKT

327 315 741

ADRESA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

2 + 9 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS