Naše škola se zapojila do šestého ročníku matematické soutěže Pangea. Ta je určena pro žáky 4. až 9. ročníků základní školy a jim příslušných ročníků víceletých gymnázií. V letošním roce se zúčastnilo přes 60 000 žáků. Našimi nejlepšími řešiteli tematických úloh ze společenskovědních a přírodovědných oborů (letos byla témata Hudba, Příroda a Ekologie) byli Adam Šreiber (4. roč.), Veronika Pospíšilová a Eliška Sedlmajerová (5. roč.), Michal Čertek (6. roč.), Zdeněk Michek (7. roč.) a Petr Odvárko (8. roč.). Gratulujeme!