Naše škola je opět zapojena do mezinárodní matematické soutěže Speedmath, která je určena žákům 2.-9. ročníků. Celé pololetí žáci některých tříd v rámci hodin matematiky vylepšují v počítačových učebnách své matematické výsledky v soutěži, která v překladu znamená „rychlá matematika“. V 19. kole soutěže byli našimi nejúspěšnějšími počtáři Kateřina Málková, Jan Žák, Vít Vondra, Petr Polnický a Kateřina Jozefy. Gratulujeme!