výsledky

Průzkum spokojenosti rodičů s online výukou na Sadovce

Uzavření škol s sebou přineslo úplně nový způsob výuky – na dálku. V těchto specifických podmínkách se stalo, že jsme se ze dne na den museli začít učit úplně všichni, doslova a do písmene. Učitelé, děti a hlavně také rodiče. Anonymní dotazník měl za cíl zjistit, jak jsou právě rodiče našich žáků spokojeni s distančním vzděláváním a s komunikací školy v průběhu uzavření škol kvůli pandemické situaci v naší zemi.

průzkum spokojenosti rodičů

cíle dotazování

Dotazník si kladl za cíl zjist míru spokojenosti rodičů s online výukou a jak jsou rodiče spokojeni s komunikací učitelů a školy v tomto mimořádném režimu vzdělávání. 

Výsledky průzkumu mají být ucelenou a konstruktivní zpětnou vazbou pro vedení školy a pro učitele, zároveň budou součástí analytických materiálů pro efektivní nastavení organizační kultury a dalších procesů ve škole. 

resrespondenti

Anonymní online dotazník vyplnilo celkem

respondentů / rodičů

Dotazník vyplňovaly většinou matky (v 80 %) našich žáků, v šesti procentech se podíleli otcové, 13 % rodičů vyplnilo dotazník společně.

  • Matka dítěte 80% 80%
  • Otec dítěte 6% 6%
  • Rodiče společně 13% 13%
  • Jiná pečující osoba 1% 1%

Struktura respondentů

Následující počítadla ukazují, kdo na dotazník odpovídal. Nejvíce rodiče jednoho dítěte, které mají na prvním stupni. Rodiče na prvním stupni jsou do výuky dětí více zapojení než rodiče starších dětí, ti jsou už při domácím vzdělávání samostatnější.

Rodičů má na sadovce 1 Dítě

RODIČŮ MÁ NA SADOVCE 2 Děti

RODIČŮ MÁ NA SADOVCE 3 děti

%

dětí chodí na 1. stupeň

%

dětí chodí na 2. stupeň

%

rodin má doma žáky 1. i 2. stupně

Více na náš dotazník odpovídali rodiče žáků prvního stupně.

Můžeme předpokládat, že rodiče menších dětí jsou více zapojení do procesu učení a celkově do života školáka. Děti staršího školního věku už jsou přeci jen samostatnější.

Nejčastěji (46 %) se děti doma učily 2 – 5 hodin denně. Podobně, 42 %, se děti učily maximálně dvě hodiny denně.  Rodiče se dětmi učili méně než hodinu nebo nárazově,  nepravidelně (31 %). 42 % rodičů se s dětmi učilo maximálně dvě hodiny denně a 26 % u učení trávilo 2 až 5 hodin denně.

66 % procent rodičů potom vyhodnotilo objem učiva jako spíše nenáročný. 23 % uvedlo, že učivo je spíše náročné.

 

V komuikaci s rodiči i s dětmi naši pedagogové využívalirůzné online nástroje.

Nejčastěji, v 51 procentech učitelé používali dvě platformy zároveň – Microsoft Teams a Bakaláře.

26 % učitelů komunikovalo prostřednictvím zavedené aplikace Bakaláři, pouze 8 % učitelů zvolilo Teams a 16 % z nich používali i jiné platformy – Messenger, Whatsapp apod.

Učitelé si zvykli komunikovat s dětmi pomocí chatování, online hovorů, video hovorů a jiných real-time prostředků poměrně rychle a využívali je pravidelně (48 %) anebo více než jednou (27 %).

Méně často tyto nástroje používali pedagogové v komunikaci s rodiči. 33 % rodičů uvedlo, že učitelé pro komunikaci s nimi chatování, telefonování nebo videohovory nevyužilo vůbec a 17 % pouze jednou.  27 % učitelů komunikovalo s rodiči prostřednictvím real time aplikací pravidelně.

 

  • Učitelé se zajímají a chtějí zpětnou vazbu 66% 66%
  • Jak která paní učitelka 25% 25%

Nejčastěji se učitelé o učení doma zajímali a chtěli zpětnou vazbu, jak se dětem úkoly daří, zda učivo zvládají a tempo je přiměřené. Někde se ale projevily rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů (25 %). Vyučující „profilových“ předmětů však komunikovali několikrát týdně a adekvátně situaci zatěžovali učitelé děti v ostatních předmětech.

%

Rodičů je spokojeno s komunikací učitelů

%

Rodičů využilo technickou podporu školy

%

Rodičů se při výběru komunikační platformy přizpůsobí

Celkový přístup školy, v komunikaci vedení, pedagogů a v rámci online výuky, rodiče hodnotili velmi dobře, celková hodnocení se ve všech hodnotících otázkách velmi blízko přibližovala hranici pěti bodů ze šesti. Těší nás, že tuto ve všech směrech nestandardní dobu, naše škola zvládla. Z grafů vyplývá, že pedagogové sdíleli učivo efektivní formou a v adekvátním objemu.

Zároveň si uvědomujeme, že nám rodiče nechávají prostor, kde se můžeme a chceme zlepšovat. Řada připomínek směřovala k technickým oblastem distančního vzdělávání a k jednotnosti komunikace všech učitelů ve škole. Pracujeme na technickém a technologickém zázemí školy, příště už totiž nechceme být překvapení, ale připravení. Také strategie, koncepce a organizační kultura budou tématy pro příští školní rok.

 

v

vzkazy

Rodiče našich žáků o nás napsali

V uplynulých dnech jsem měla možnost porovnání s průběhem na jiných školách. Materiály, které máme my jsou naprosto propracované, s dětmi je kontakt, snaha o pozitivní motivaci… Musím vyzdvihnout přípravu paní učitelky Pucandlové, opravdu propracované materiály, které dětem i rodičům pomáhají vše zvládnout. A jestli má někdo nějaké protesty, tak ať se spíš zamyslí sám nad sebou. V omezeném režimu fungujeme již delší dobu díky zranění. Teď vidím snad ještě víc než dřív, že jsme pro Honzu vybrali tu nejlepší školu. Komunikace s paní učitelkou mu pomohla i psychicky. Pan ředitel může být na svoji školu hrdý.

Velmi chválím paní učitelku Krumlovou, která s námi a hlavně se synem pravidelně komunikuje, on-line skrz Teams se pravidelně vídají, paní učitelka zjistí, jak si syn stojí, procvičí s ním probíranou látku a především chválí a motivuje, což je pro syna vždy velkou vzpruhou. Paní učitelka si dává velkou práci s přípravami, vyhledáváním materiálů, videí a cvičení, aby byla domácí výuka pro děti zábavná. Je skutečně skvělá a jsme přesvědčeni, že lepší paní učitelku bychom si nemohli přát. Děkujeme za ni!

Chtěla bych pochválit na druhém stupni paní učitelku Lenku Novotnou, která vyučuje anglický jazyk dvakrát týdně přes Teams. Dále paní učitelku Kateřinu Muchovou, která velmi aktivně pracuje na dálku se žáky deváťáky a zadává v angličtině velmi pěkné různorodé úkoly.Tímto způsobem se žáci opravdu dobře naučí anglicky. Na prvním stupni oceňuji výuku na dálku u paní učitelky Inky Kopecké a u pana učitele Michala Nováka, který děti k výuce motivuje hravým způsobem -plyšový medvěd Eddie :). Oba zadávají rozumné množství úkolů, chtějí po dětech zpětnou vazbu-zasílání splněných testů, vypracovaných úkolů. Oba komunikují pravidelně i s rodiči.

Žáků

Členů týmu naší školy

tříd

Absolventů školy

Zůstaňte s námi v kontaktu

Adresa: Základní škola Čáslav, Sadová 1756, 286 01 Čáslav

Telefon: 327 315 741

Email: reditel@sadovka.cz

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS