ve škole

Testy, roušky a opatření

Shrnuli jsme pro vás přehled pravidel pro návrat dětí do školy

Balíček informací na nový školní rok 2021-2022 na edu.cz

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH V ZÁŘÍ 2021

Ve středu 1. září začne další kolo testování na koronavirus na základních školách. Pravidla jsou zatím připravená na prvních deset dnů. Žáky na Sadovce čekají mezitím testy dvakrát. Nově testy nejsou podmínkou pro účast v prezenční výuce, a to nejen pro ty, kteří už jsou očkovaní nebo prodělali covid-19 v období minulých 180 dní. Odmítnout je může kdokoliv, ale ochrany dýchacích cest  se v takovém případě zbaví jen při jídle. Navíc například může cvičit pouze venku (ne v tělocvičně) a hudební výchova bude pro takového žáka pouze teoretická. Ale postupně:

PCR

PCR testy

Na Sadovce budeme, stejně jako na konci minulého školního roku, testovat pomocí PCR testů ve spolupráci s laboratoří Spadia. PCR testy postačuje testovat 1 x týdně

První testování proběhne ve středu 1. září, kdy se otestují pomocí PCR testů všichni žáci, včetně nejmenších prvňáčků.

Druhé screeningové testování proběhne v pondělí 6. září.

Podmínka testu se netýká žáků, kteří mají řádně ukončené očkování (čtrnáct dnů po poslední dávce vakcíny) nebo kteří prodělali v minulých 180 dnech covid-19.
V případě, že bude mít žák ukončené očkování například až 5. září, test ve středu 1. září ještě podstoupí, ale na další už nemusí.

Pokud žák nebude přítomen u plošného testování na začátku vyučování, učiní tak hned po svém příchodu do školy.

Pokud rodiče neudělí souhlas s testováním svého dítěte ve škole

Rodiče mají možnost otestovat dítě vlastním samotestem, pokud je uvedený v seznamu ministerstva zdravotnictví. Testování ale musí probíhat ve škole a za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů.

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), prezenční výuky ve škole se účastnit může za přísnějších opatření:

  • bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
  • tyto děti také nebudou moci zpívat v hodinách hudební výchovy a cvičit při tělocviku, pokud se nebude odehrávat venku. Pokud ano, cvičit smějí, budou se ale muset převlékat s odstupem od ostatních.
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, ale musí sedět v lavici nebo u stolu

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (rouška, respirátor).

Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením

  • pokud jsou děti a žáci usazeni
  • při konzumaci potravin a nápojů
  • osoby v době cvičení

Napište nám

Zapomněli jsme na něco nebo se chcete na něco zeptat? Napište nám!

5 + 3 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS