po škole

Klub mladého diváka

Vedle sportovních akcí naše základní škola nabízí také kulturní vzdělání, které je pro děti neméně důležité. Tento školní rok navštívíme s žáky 7. až 9. tříd čtyři divadelní představení v předních pražských divadlech. Přihlášeno je 24 žáků. Zažijeme i nějaká dobrodružství při využívání vlakové a hromadné pražské dopravy. Dne 7.11.2018 navštívíme Divadlo Na Vinohradech a hru Pygmalion. Určitě to bude velký zážitek a budeme se těšit na další.

kalendář

Příští představení

07

listopad

Pygmalion

Divadlo na Vinohradech

Pygmalion

Nehynoucí komedie jednoho z nejoriginálnějších světových dramatiků, jehož úctyhodné (v rozpětí šedesáti produktivních let vznikající) dílo mimo jiné inspirovalo i našeho Karla Čapka, má podtitul „romantická“, neboť – jak poznamenává sám její autor, jehož poznávacím znamením se stala ironie a duchaplné bonmoty – „proměna, kterou Líza prodělá, připadá krajně nepravděpodobná, ale ve skutečnosti je celkem běžná“. Ano, máme co dělat s odvěkým a stále se opakujícím příběhem o zápasu mezi mužem a ženou, z něhož – mají-li spolu navázat skutečný vztah – nikdy nemůže vzejít jediný vítěz.

Více informací

Bezpochyby nejslavnější hru Bernarda Shawa (1856–1950) inspiroval příběh o bájném sochaři Pygmaliónovi, jenž zatoužil vdechnout život soše, do které se zamiloval. V Shawově moderní variaci je oním Pygmaliónem londýnský profesor fonetiky Henry Higgins, který si zamane, že pouliční prodavačku květin Lízu Doolittlovou, vyjadřující se otřesným jazykem trhovkyně, přetvoří v dámu, která svými způsoby (výslovností i vystupováním) obstojí i mezi těmi nejvyššími společenskými vrstvami. Rozhodnutí, učiněné částečně z plezíru a v sázce s přítelem plukovníkem Pickeringem, má však pro Higginsův život nečekané dopady – neboť zcela proměněn jejich vzájemným zápolením neodchází pouze „objekt experimentu“ Líza, ale samotný její vychovatel.

Premiéra: 22. 4. 2016

Za řízení Jana Kučery hudbu nahrál Epoque Orchestra.

Délka představení: 150 minut

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

9 + 9 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS