ve škole

Sportovní třídy

Nadstandardní sportovní vybavenost školního areálu naší školy doplnil speciální program pro žáky, které baví sport – SPORTOVNÍ AKADEMIE

Sportovní třída 2020/2021

sportovní kurzy

Sportovní kurzy pořádané naší školou, v zimě na horách v létě na hřišti u Sázavy

Lyžařský kurz

Pro opravdu velký zájem byly ve školním roce 2019/2020 otevřeny celkem 3 turnusy lyžařských kurzů.

12. – 17. 1. 2020  /  Portášky, Velká Úpa
(pro II. stupeň, 7.B – Vojtěch Vondra, Václav Vondra, Lucie Horáková)

16. 2. – 21. 2. 2020 / Portášky, Velká Úpa
(pro II. stupeň, 7.A, 7.C – Vojtěch Vondra, Václav Vondra,Jana Kuklíková)

1. 3. – 6. 3. 2020 / Portášky, Velká Úpa
(pro I. stupeň – Vojtěch Vondra, Michal Novák, Lucie Horáková)

Sportovní soustředění

8. – 12. 6. 2020  / KÁCOV
(pro II. stupeň, 6.B, 9. B – Vojtěch Vondra, Monika Kristková, Lucie Horáková)

Jak funguje sportovní akademie?

Sportovní akademie jsou třídy 6. – 9. ročníku základní školy v Sadové ulici s rozšířenou výukou tělesné výchovy, která je zařazena nad rámec standardní výuky. Hodiny tělocviku tak nesnižují počet ostatních (hlavních) předmětů.
Tělesná výchova je zaměřena na všestrannou sportovní přípravu, náplní hodin je zejména atletika, gymnastika, dynamická cvičení, úpolová cvičení a míčové hry. Žáci se věnují i regeneraci a kompenzaci. Nově absolvují také přednášky o psychologii sportu a výživě.

7 hodin tělocviku týdně

Doporučíme vhodný sport

Sportovní kolektiv ve třídě

sportovní třídy

5 důvodů proč do sportovní třídy

1

2

3

4

5

Projekt, kde se kloubí sportovní příprava s přípravou školní. Chceme v rámci vzdělávacího procesu všestranně připravit sportovce pro odpolední specializované tréninky, které absolvují ve svých klubech. Sportovní trenéři často těžko nacházejí v tréninkových plánech prostor pro všestrannost nebo pro kompenzaci. Sportovní třídy mají tyto důležité části pro zdravý vývoj a růst dítěte pravidelně ve svých hodinách tělocviku.

Ve sportovních třídách se tvoří soudržné kolektivy a pevná přátelství, protože všichni žáci mají stejné zájmy a životní ambice. Baví je sport a sportem tráví takřka všechen volný čas.
Jsou soutěživí, ale odolní, dokáží se prosadit, ale umí i prohrát, učí se respektovat druhého, ale nenechají se zahnat do kouta. Všechny tyto návyky mohou být nespornou výhodou v budoucím uplatnění ať už v životě nebo na trhu práce.

Poradíme, jaký sport je nejvhodnější pro vaše dítě a pomůžeme vám kontaktovat příslušný klub.

Zdraví prospěšné účinky pravidelného pohybu nejsou žádnou novinkou. Pravidelný výdej energie snižuje krevní tlak a zpevňuje kosti, reguluje hladinu cukru v krvi a zvyšuje „hodný“ cholesterol. Pravidelný pohyb také posiluje imunitní systém, zlepšuje náladu a zkvalitňuje spánek.
Seznam přínosů fyzické aktivity se v poslední době rozrůstá o další položky, které dokazují blahodárné účinky pravidelného pohybu na rozumové (kognitivními) schopnosti.

Individuálně, ale všestranně rozvíjíme pohybové schopnosti našich žáků. V kvalitním prostředí pro sportovní i osobnostní růst jsme vypracovali tréninkový systém, který respektuje věk, fyzický vývoj a vzdělání sportovců.

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

8 + 11 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS