ve škole

Školní projekty

Uvědomujeme si, jak je pro děti důležité propojovat si získané znalosti ve škole s praxí, proto pořádáme několikrát do roka různé školní akce, do kterých se žáci zúčastňují anebo se zapojujeme do projektů okolních institucí a firem.

Abeceda peněz

Od začátku letošního roku jsou naše třídy 4.B a 5.B zapojeny do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“. Děti rozvíjejí svoji finanční gramotnost prostřednictvím nejen přednášek a exkurzí, ale především vlastním podnikáním „nanečisto“. Svoje podnikání zakončí jarmarkem!

Nakoukni k nám do školy

Den otevřených dveří pro předškoláky. Rodiče i děti si mohou prohlédnout naší školu. Nakouknou do jednotlivých tříd, do školní družiny, do školní jídelny a do šaten. Nakonec je pro všechny předškoláky připravené kouzelnické vystoupení pana Kravaty!

Vánoční Jarmark

Den otevřených dveří pro předškoláky. Rodiče i děti si mohou prohlédnout naší školu. Nakouknou do jednotlivých tříd, do školní družiny, do školní jídelny a do šaten. Nakonec je pro všechny předškoláky připravené kouzelnické vystoupení pana Kravaty!

KONTAKT

327 315 741

ADRESA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

1 + 2 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS