o škole

EU projekty pro školy

Naše škola a peníze do škol z fondů EU

Z fondu EU peníze do škol na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách jsme v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost získali na počet žáků částku 1.088.140.20 Kč, což činí 60% z celkové dotace. Tato finanční částka byla využita na nákup 6 interaktivních tabulí, 6 dataprojektorů , 6 počítačů a 16 notebooků. Interaktivní tabule slouží jako součást moderního pojetí výuky.

Po uplynutí monitorovacího období a splnění všech požadavků operačního programu škola požádá o zbylých 40% této dotace. Ta bude využita na nákup dalšího vybavení, na vzdělávání pedagogických pracovníků a na odměny za zpracování jednotlivých šablon.

Digitální Učební Materiály (DUM)

Učitelé, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu zpracovávají jednotlivé šablony do výukových DUM – digitální učební materiály, které budou součásti vyučovacích hodin a budou sloužit k zefektivnění moderní výuky v jednotlivých předmětech

Naše škola je také zapojená do projektu

Šablony ZŠ Čáslav, Sadová – Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004314
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

4 + 12 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS